Utrinki iz občnega zbora

v soboto 26.6. popoldan smo imeli prijetno druženje pred Lovskim domov v Zapužah. Vinogradnice in vinogradniki smo se zbrali na občnem zboru in bilo nas je dobrih 70 članov društva. Na začetku smo imeli strokovno predavanje o škrofljenju vinske trte, svoj program nam je strokovno predstavila ga. Blažka iz podjetja Agroavant d.o.o. Po uradnem delu smo se po družili ob kulinaričnih dobrotah cateringa Javornik in dobri kapljici, ki so jo prispevali nekateri člani.

Ob priložnosti smo razdeli priznanja članom, ki so prispevali vzorce na društvenem ocenjevanju – čestitamo.

Za udeležbo in prispevek vina se vsem lepo zahvaljujemo.

OBČNI ZBOR 26.6.2021

OBČNI ZBOR

Vabimo vas na Občni zbor Društva vinogradnikov Mirna, ki bo v soboto, 26.06.2021 ob 18h, pri Lovskem domu v Zapužah, Mirna.

Za Občni zbor je predviden naslednji dnevni red:

  1. Predavanje o škropljenju vinske trte
  2. Imenovanje organov občnega zbora
  3. Poročilo predsednika društva, blagajnika in predsednika nadzornega odbora
  4. Razprava o danih poročilih, potrditev poročil
  5. Volitve kandidatov za UO in NO, sprememba mandata na 4 leta
  6. Obravnava in sprejem plana za leto 2021
  7. Razglasitev rezultatov društvenega ocenjevanja vin in podelitev priznanj
  8. Razno ob malici in degustaciji vin

Članarina za leto 2021 znaša 20,00 € za člane in 10 € za članice in jo lahko poravnate z nakazilo na TRR ali na občnem zboru.

Kdor ni poravnav članarine za leto 2020, ga pozivamo, da to stori do občnega zbora.

Kdor je že poravnal, se mu zahvaljujemo!

POBIRANJE VZORCEV ZA OCENJEVANJE NA 49. TEDENU CVIČKA

Kdor želi oddati vzorec za ocenjevanje v okviru 49. tedna cvička, lahko to stori do ponedeljka, 3.5.2021. Vzorce oddajte najbližjemu članu UO, dogovorite se prej, kdaj bi vzorec prinesli in kam, ohranjajte razdaljo:

Iztok Štolfa 051/345768   Stane Gracar 031/254708                                        Avgust Gregorčič 041/622908      Dušan Bevc 031/830914                             Tomaž Mandel 040/363601   Jože Žukovec 041/706293                                  Franc Jevnikar 041/613098.

Ker bi rado društvo v trenutni situaciji spodbudilu člane, da prispevajo čim večje število vzorcev, smo se odločili, da delno krijemo ceno vzorca, ki je 23 eur. (13 eur po vzorcu krije društvo, 10 eur je prispevek člana). Vzorec naj bo v vinski steklenici po 2l. Na steklenici naj bo nalepka s podatki VRSTA VINA, PRIDELOVALEC, TELEFONSKA ŠTEVILKA.

Kdor ima možnost, pa naj izpiše še priložen »Evidenčni list« in jo izpolni s podatki. EVIDENCNI LIST_2021 – brez glave_OBRAZEC_1-2

Rezultati društvenega ocenjevanja vin 7.3.2021

V nedeljo, 7.3.2020 smo imeli društveno ocenjevanje vina. Ocenili smo 94 vzorcev vin. Glede na situacijo s pozebo in epidemijo smo prejeli lepo število vzorcev. Pohvala gre tudi kletarjem, saj je bilo izločenih le malo vzorcev.

Predsedniku in članom ocenjevalne komisij se najlepše zahvaljujemo. Zelo vzorno je delo opravila tudi spremljevalna komisija.

Vsi, ki se na tabeli ne najdejo, bojo v prihodnih dne obveščeni zakaj rezultati niso objavljeni in kako lahko vino izboljšajo.

Rezultati:

Neuradni rezultati ocenjevanja vin DV Mirna 7.3.2021

Pobiranje vzorcev – društveno ocenjevanje vin 6.3.2021

Društveno ocenjevanje bo v nedeljo, 7.3.2021. Vzorce bomo pobirali v soboto 6.3.2021 od 18h do 20h v zidanici Iztoka Štolfa, Stara Gora. Cena za prvi vzorec bo 10€, za vsak naslednji vzorec bo član plačal 5€. Za nečlane društva je cena za vsak posamezen vzorec 10 €.  Vzorce bomo pobirali v vinski steklenici po 1l. Na steklenici naj bo nalepka s podatki VRSTA VINA (suho, polsuho,…), PRIDELOVALEC, TELEFONSKA ŠTEVILKA.

 

Zaradi trenutne situacije in preprečevanja širjenja COVIDa, bomo vzorce prevzemali brezstično, zato je pomembno, da so na steklenici zapisani zahtevani podatki. Predlagamo, da se organiziramo tako, da iz vsake vinske gorice le en prinese vzorce večih članov. Kdor ne more takrat oddati vzorca ali pa ne ve kje, se lahko obrne na telefonsko številko 051/345768 Iztok.

Vabljeni k sodelovanju.

POBIRANJE VZORCEV – DEGUSTACIJA

Zaradi trenutnih razmer z epidemijo, smo opustili, kar nekaj tradicionalnih aktivnosti, ki jih izvajamo v zimskem času. Tako, so nam odpadla vsa degustacijska srečanja. Ker pa menimo, da imamo vinogradniki, kar nekaj problematičnih vin trenutno v kleti in po večini jih ne moremo dati komu poizkusiti, smo se odločili, da poberemo vzorce člani upravnega odbora in jih predamo na ocenitev. Degustacijo bo vodil g. Andrej Bajuk. Pobirali bomo po večini vzorce, za katere menite, da so problematični in mislite, da so potrebni izboljšanja ali pa bi se le želeli prepričati kako dober je. Za vsak vzorec, vam bomo nato tudi pripravili povzetek, možnost izboljšanja in vam to posredovali preko e-pošte ali po pošti. Rezultatov ne bomo javno objavili.

Vsak prvi vzorec, ki ga bo predal vinogradnik, bo brezplačen za vsak naslednji pa bo potrebno plačati 6,00 eur.

Degustacija bo služila kot priprava na društveno ocenjevanje, ki ga nameravamo tradicionalno pripraviti v mesecu marcu.

VZOREC:Vzorec naj bo v vinski steklenici po 1l. Na steklenici naj bo nalepka s podatki VRSTA VINA, PRIDELOVALEC, TELEFONSKA ŠTEVILKA

VZORCE BOMO POBIRALI 22.1.2021 in 23.1.2021 (oddajte ga najbližjemu članu UO, dogovorite se prej, kdaj bi vzorec prinesli in kam, ohranjajte razdaljo in zadostite vsem ukrepom za omejevanje širjenja COVIDa):

Iztok Štolfa 051/345768

Stane Gracar 031/254708

Avgust Gregorčič 041/622908

Dušan Bevc 031/830914

Tomaž Mandel 040/363601

Jože Žukovec 041/706293

Franc Jevnikar 041/613098.

Analizator vin v KZ Trebnje – Vrtni center

Spoštovane članice in člani,

obveščamo vas, da smo uspeli speljati projekt nabave analizatorja vin. Pri projektu so sodelovala ostala vinogradniška društva na našem območju in tudi občine. Analizator se nahaja v prenovljenem prostoru Kmetijske zadruge Trebnje – vrtni center. Ob tej priložnosti se najlepše zahvaljujemo Občini Mirna za posluh pri sofinanciranju.
Kot člani društva vinogradnikov ste zato opravičeni do 50% popusta pri analizi vsakega vzorca vina. Vabimo vas, da si tudi sami nesete izmeriti vzorec svojega vina.

OB TRGATVI 2020! Strokoven članek KGZ

OB TRGATVI 2020!

Trgatev je verjetno najbolj stresen dogodek v letu, saj je potrebno skrbno načrtovanje in prilagajanje vremenskim razmeram. Naša naloga je, da v klet pripeljemo čim bolj kakovostno in zdravo grozdje. Veliko truda in dela smo že opravili v vinogradu, sedaj pa moramo to še nadgraditi v kleti. Zato se moramo na trgatev temeljito pripraviti s pripravo in čiščenjem prostorov, posode, strojev in naprav. Odločilnega pomena je visok nivo higiene. Poskrbeti moramo tudi za organizacijo trgatve (zadostno število ljudi, prevoz grozdja…) in pripravo enoloških sredstev.

Redno moramo spremljati podatke o dozorevanju grozdja, ki ga za vinorodno deželo Posavje opravlja Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, v kombinaciji s spremljanjem dozorevanja grozdja v lastnem vinogradu. Podatki spremljanja dozorevanja grozdja letnika 2020 kažejo, da se trend dozorevanja zaradi sončnega vremena in visokih temperatur nadaljuje. Vrednost sladkorja lepo narašča in se je do sedaj povprečju zvišal za cca. 1 0Oe na dan, vsebnost skupnih kislin se zaradi toplih dni znižuje in pH vrednost pa se počasi zvišuje. V odvisnosti od sorte, lege, stopnje zrelosti se je zdravstveno stanje začelo slabšati, na kar moramo biti  še posebej pozorni.

Letošnji letnik je zaznamovalo poznejše cvetenje vinske trte, zato je pričakovati nekoliko poznejšo trgatev. Zaznati je tudi zelo neenakomerno dozorevanje, kar je v glavnem posledica spomladanske pozebe in daljšega cvetenja iste sorte. V vinogradih, ki jih je prizadelo neurje s točo ali napadla kakšna bolezen, bo večja nevarnost napada gnilobe in ocetnega cika na grozdni jagodah. Pozorni moramo biti tudi na prisotnost insektov (plodova mušica, ose…), ki lahko v kratkem času naredijo ogromno škode. Zaradi vsega naštetega bo letošnja trgatev zelo zahtevna, saj bo potrebna selektivna trgatev – odbira oz. ločevanje grozdja in skrbna priprava mošta za vrenje. Torej bo trgatev potekala v več fazah, kar pomeni, da bomo v posameznem vinogradu trgali večkrat. Ugotavljanje dozorelosti grozdja je letos zaradi neizenačenosti zorenja še bolj pomembno.

V trgatvi moramo poskrbeti za natančno odbiranje poškodovanega in gnilega grozdja,  opraviti hitro predelavo, nižje temperature pri predelavi in vrenju (hlajenje) ter uporabiti žveplo v začetku tehnološkega procesa (razsluzenje, drozganje). Pripraviti in razmnožiti moramo vitalni kvasni nastavek in uporabiti hrano za kvasovke. Poleg vseh že omenjenih ukrepov je v takih primerih pri belem grozdju potrebno ostro razsluzenje (24-48 ur) z dodatkom 1dl 5-6% raztopine žveplaste kisline na 100 l (50 mg SO2/l) mošta in ustreznih čistil (želatina, kremenčevo čistilo, kazein, bentonit). Pri rdečem grozdju pa poleg žvepla (0,4-1,0 dl/100 l drozge)  uporabimo tudi tanina v drozgi (za preprečitev oksidacije in boljšo vezavo barve). V neprimerno žveplanem moštu ostane več nežlahtnih kvasovk, ki lahko povzročajo težave pri fermentaciji. Poskrbeti je treba za hiter in dober začetek alkoholnega vrenja. Naj ne bo odveč opozorilo, da bodimo natančni in dosledni pri svojem delu.

Po dodatku dobro pripravljenega in razmnoženega kvasnega nastavka ter vzpostavitvi alkoholnega vrenja, je potrebna stalna kontrola temperature (hlajenje), sladkorja, organoleptike, povreti do »konca« ter nadaljnja pazljiva nega mošta oziroma vina.

Pri pridelavi vina cviček PTP bodite pridelovalci pozorni na višino sladkornih stopenj posameznih sort ter na vsebnost skupnih kislin. V primeru predelave vina cviček PTP svetujemo trgatev sorte žametovke, ko bo dosegla sladkorno stopnjo 68 0Oe, kraljevina pri 70 0Oe in modra frankinja ter laški rizling pri sladkorni stopnji 80 0Oe. Vino cviček PTP ima lahko največ 10,0 vol. % alkohola (v povprečju največ 74,5 0Oe) in največ 9,0 g/l skupnih kislin.

Ivanka Badovinac                                                                                                                         KGZS – Zavod Novo mesto