Organi Društva

VODSTVO DRUŠTVA VINOGRADNIKOV MIRNA:

Upravni odbor:

Predsednik: ŠTOLFA IZTOK
Podpredsednik: JEVNIKAR FRANC
Tajnik: KASTELIC JANJA
Blagajnik: ŽLEMBERGAR JOŽE
Člani: Gracar Stane – Trbinc, Žukovec Jože – Migolska gora, Bevc Dušan – Stan, Gregorčič Avgust­ Stara
gora, Dolga njiva, Mandel Tomaž – Apnenik, ostalo

Nadzorni odbor:

Predsednik: PRAVNE JOŽE
Člana: Novak Marko, Dragan Janez

Disciplinska komisija:

Predsednik: ŠKUFCA MILAN
Člana: Sladič Darko, Gracar Vilko

Finančna komisija:

Peter Smole
Jože Novak
Janez Bračko