17.2.2018 DRUŠTVENO OCENJEVANJE VIN 2018

V soboto, 17.2.2018 smo imeli redno letno ocenjevanje vin. Naši člani so oddali 95 vzorcev vina. Od tega je bilo 36 vzorcev belega in 59 vzorcev rdečega vina.

Komisiji sta bili dve. Prvije predsedoval g. Jože Simončič, člani: Erman Stane, Karlič Brane, Bulc Toni, Mandel Tomaž. Drugi komisiji je predsedoval g. Brane Granda, člani: Kotnik Tone, Granda Matej, Bec Rudi, Muhič Jernej.

REZULTATI OCENJEVANJA VIN LETNIK 2017(4)

 

Poročilo predsednika obeh komisij:

“Letnik 2017 si bomo zapomnili po hudi pomladanski pozebi, ki je na nekaterih legah pobrala velik del pridelka, po poletni vročini, suši, zelo zgodnem dozorevanju grozdja in zato tudi trgatvi v začetku septembra, kar ni običajno v naših krajih.  Visoki sladkorji, nizke kisline, visoke PH vrednosti mošta in visoke temperature v času trgatve pomenijo zelo zahtevne pogoje za predelavo grozdja posebno še za pridelavo cvička, ki naj bo sveže vino s sadnimi notami.

Veliko vinogradnikov vašega društva se je znalo prilagoditi zahtevnim razmeram,  zato smo imeli možnost oceniti veliko zares lepih gladkih pitkih , harmoničnih cvičkov, ki imajo gotovo lepe možnosti za visoke ocene na centralnem ocenjevanju dolenjskih vin. Žal je bilo nekaj vzorcev, pri katerih smo pogrešali svežino in sadnost, nekateri pa so delovali celo malo starikavo.

Izločenih je bilo malo cvičkov in še te izločitve so bile zaradi napak. Bolezenskih znakov nismo zaznali.

Poleg cvička smo ocenili še dva lepa vzorca vina  žametovke in kar nekaj vzorcev modre frankinje zadnjega letnika ter dva vzorca starejših letnikov. Vzorci modre frankinje so bili zelo  različni, od tistih gladkih, primernih za tipizacijo v cviček, do zelo taninastih, bo bodo za razvoj svojega potenciala  rabile še nekaj časa. Večina je bilo visoko kakovostno ocenjenih, nekatere pa imajo gotovo možnost, da dozorijo v vrhunsko vino, kakor je bil soglasno ocenjen tudi vzorec modre frankinje starejšega letnika.

Visoka kvaliteta vin je prav gotovo  posledica zagnanega, strokovnega dela društva vinogradnikov, za kar vodstvu iskreno čestitam, kakor tudi za brezhibno organizacijo ter izpeljavo ocenjevanja.

Želim kvaliteten letnik 2018!”

Jože Simončič

Ocenjevanje vin 2018, Gostilna Angel Mirna

 

“Društvo vinogradnikov Mirna je 17. 02. 2018 organiziralo ocenjevanje vin svojih članov z dvema ocenjevalnima komisijama.

Komisija, ki sem ji predsedoval je ocenila dolenjska rdeča vina – pri korektnih vzorcih je komisija za boljšo oceno pogrešala nekoliko več barve in polnosti, rose je barvno nekoliko nižje intenzitete in tudi sadnosti se pričakuje nekoliko več. Večje število dolenjskih belih je bilo zaradi polnosti in sadnosti »pravih« predstavnikov kategorije v kateri so bili predstavljeni. Tri vzorce je komisija predvsem zaradi ostanka sladkorja in poudarjene sortnosti prekvalificirala v belo zvrst. Prvo uvrščena Laška rizlinga, Renski rizling in tudi Rumeni muškat imajo ob časovnem dozorevanju in veščem kletarjenju tudi vrhunski potencial. Pri Pinotih in Sauvignonu je sortna zaznava zelo diskretna, zaradi nekoliko višje kisline pa delujejo nekoliko manj harmonični. Pri Chardonaju letnika 2016 je komisija kljub temu, da ni bila napovedana posebna trgatev zaznala predikatno noto in ga temu primerno nagradila.

Komisija je zaradi trenutne neprimernosti izločila dobrih 16 % vzorcev, kar je glede na izredno težko kletarjenje zadnjega letnika še sprejemljivo. V večini je prevladoval H2S, ki je ob pozornem in takojšnjim ukrepanju še odpravljiv brez večjih posledic za kvaliteto vina, pri nekaterih vinih bo potrebno preveriti tudi količino prisotnega SO2. Za vina pri katerih je bil izražen sum povišanih hlapnih kislih ali prisotnosti etil-acetata, pa bo potrebno do porabe poskrbeti za zadostno prisotnost SO2 (vsaj 25mg/l), da se vina ne poslabšajo.

Pri nekaterih vzorcih je bilo opaziti meglico, kar je komisija tokrat tolerirala, vendar pa pred morebitno udeležbo na Tednu cvička priporočam, da se ta vina ustrezno zbistrijo.

V imenu članov komisije in v svojem imenu se zahvaljujem za povabilo, vinogradnicam in vinogradnikom čestitam za dosežene rezultate, tehnični komisiji pa za odlično izpeljano ocenjevanje. V tekočem letu želim prijaznejše vremenske razmere in čim boljše vinogradniške, predvsem pa kletarske odločitve.”

Brane Granda