trio

Na svetu lepše rož´ce ni,
kot je ta vinska trta,
pozimi spi, polet cveti,
v jesen pa vince daje.