OB TRGATVI 2020! Strokoven članek KGZ

OB TRGATVI 2020!

Trgatev je verjetno najbolj stresen dogodek v letu, saj je potrebno skrbno načrtovanje in prilagajanje vremenskim razmeram. Naša naloga je, da v klet pripeljemo čim bolj kakovostno in zdravo grozdje. Veliko truda in dela smo že opravili v vinogradu, sedaj pa moramo to še nadgraditi v kleti. Zato se moramo na trgatev temeljito pripraviti s pripravo in čiščenjem prostorov, posode, strojev in naprav. Odločilnega pomena je visok nivo higiene. Poskrbeti moramo tudi za organizacijo trgatve (zadostno število ljudi, prevoz grozdja…) in pripravo enoloških sredstev.

Redno moramo spremljati podatke o dozorevanju grozdja, ki ga za vinorodno deželo Posavje opravlja Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, v kombinaciji s spremljanjem dozorevanja grozdja v lastnem vinogradu. Podatki spremljanja dozorevanja grozdja letnika 2020 kažejo, da se trend dozorevanja zaradi sončnega vremena in visokih temperatur nadaljuje. Vrednost sladkorja lepo narašča in se je do sedaj povprečju zvišal za cca. 1 0Oe na dan, vsebnost skupnih kislin se zaradi toplih dni znižuje in pH vrednost pa se počasi zvišuje. V odvisnosti od sorte, lege, stopnje zrelosti se je zdravstveno stanje začelo slabšati, na kar moramo biti  še posebej pozorni.

Letošnji letnik je zaznamovalo poznejše cvetenje vinske trte, zato je pričakovati nekoliko poznejšo trgatev. Zaznati je tudi zelo neenakomerno dozorevanje, kar je v glavnem posledica spomladanske pozebe in daljšega cvetenja iste sorte. V vinogradih, ki jih je prizadelo neurje s točo ali napadla kakšna bolezen, bo večja nevarnost napada gnilobe in ocetnega cika na grozdni jagodah. Pozorni moramo biti tudi na prisotnost insektov (plodova mušica, ose…), ki lahko v kratkem času naredijo ogromno škode. Zaradi vsega naštetega bo letošnja trgatev zelo zahtevna, saj bo potrebna selektivna trgatev – odbira oz. ločevanje grozdja in skrbna priprava mošta za vrenje. Torej bo trgatev potekala v več fazah, kar pomeni, da bomo v posameznem vinogradu trgali večkrat. Ugotavljanje dozorelosti grozdja je letos zaradi neizenačenosti zorenja še bolj pomembno.

V trgatvi moramo poskrbeti za natančno odbiranje poškodovanega in gnilega grozdja,  opraviti hitro predelavo, nižje temperature pri predelavi in vrenju (hlajenje) ter uporabiti žveplo v začetku tehnološkega procesa (razsluzenje, drozganje). Pripraviti in razmnožiti moramo vitalni kvasni nastavek in uporabiti hrano za kvasovke. Poleg vseh že omenjenih ukrepov je v takih primerih pri belem grozdju potrebno ostro razsluzenje (24-48 ur) z dodatkom 1dl 5-6% raztopine žveplaste kisline na 100 l (50 mg SO2/l) mošta in ustreznih čistil (želatina, kremenčevo čistilo, kazein, bentonit). Pri rdečem grozdju pa poleg žvepla (0,4-1,0 dl/100 l drozge)  uporabimo tudi tanina v drozgi (za preprečitev oksidacije in boljšo vezavo barve). V neprimerno žveplanem moštu ostane več nežlahtnih kvasovk, ki lahko povzročajo težave pri fermentaciji. Poskrbeti je treba za hiter in dober začetek alkoholnega vrenja. Naj ne bo odveč opozorilo, da bodimo natančni in dosledni pri svojem delu.

Po dodatku dobro pripravljenega in razmnoženega kvasnega nastavka ter vzpostavitvi alkoholnega vrenja, je potrebna stalna kontrola temperature (hlajenje), sladkorja, organoleptike, povreti do »konca« ter nadaljnja pazljiva nega mošta oziroma vina.

Pri pridelavi vina cviček PTP bodite pridelovalci pozorni na višino sladkornih stopenj posameznih sort ter na vsebnost skupnih kislin. V primeru predelave vina cviček PTP svetujemo trgatev sorte žametovke, ko bo dosegla sladkorno stopnjo 68 0Oe, kraljevina pri 70 0Oe in modra frankinja ter laški rizling pri sladkorni stopnji 80 0Oe. Vino cviček PTP ima lahko največ 10,0 vol. % alkohola (v povprečju največ 74,5 0Oe) in največ 9,0 g/l skupnih kislin.

Ivanka Badovinac                                                                                                                         KGZS – Zavod Novo mesto

Utrinki iz občnega zbora 2020

Letos smo, izjemoma, organizirali občni zbor kasneje kot ponavadi zaradi izrednih razmer s širjenjem virusa Covid 19. Vinogradnice in vinogradniki smo se dobili v soboto 20.6.2020 v piceriji Carmen. Uspeli smo napolniti lepo pripravljen ambient, kar je dokaz, da se življenje počasi vrača v normalno stanje in smo bili že vsi željni druženja. Pričeli smo s predavanjem o zaščiti vinske trte, ki nam ga je pripravilo podjetje BASF. Nadaljevali smo s predstavitvijo poročil in razpravo o danih poročilih. Po predstavitvi plana dela za prihodnje leto smo podelili društvena priznanja. Vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitamo. Občni zbor smo zaključili ob prijetnih pesmih, ki so nam jih zapeli pevci Šentruperskih vinogradnikov. Ob tej priložnosti smo izdali  interni bilten.

Za udeležbo na zboru in nagovor se zahvaljujem predstavniku občine Mirna g. Zoranu Remicu.

Za odlično pogostitev pa osebju picerije Carmen.

OBČNI ZBOR 20.06.2020

Vabimo vas na Občni zbor Društva vinogradnikov Mirna, ki bo v soboto, 20.06.2020 ob 18h, v Gostilni Carmen na Mirni.

 

Za Občni zbor je predviden naslednji dnevni red:

 1. Predavanje o škropljenju vinske trte
 2. Imenovanje organov občnega zbora
 3. Poročilo predsednika društva, blagajnika in predsednika nadzornega odbora
 4. Razprava o danih poročilih, potrditev poročil
 5. Obravnava in sprejem plana za leto 2020
 6. Razglasitev rezultatov društvenega ocenjevanja vin in podelitev priznanj
 7. Razno ob malici in degustaciji vin

Članarina za leto 2020 znaša 20,00 € za člane in 10 € za članice in jo lahko poravnate na občnem zboru.

Kdor ni poravnav članarine za leto 2019, ga pozivamo, da to stori do občnega zbora.

POBIRANJE VZORCEV ZA OCENJEVANJE NA 48. TEDENU CVIČKA

Kdor želi oddati vzorec za ocenjevanje v okviru 48. tedna cvička, lahko to stori v nedeljo, 14.6.2020 v gostilni Carmen na Mirni od 08 do 10 ure. Ker bi rado društvo v trenutni situaciji spodbudilu člane, da prispevajo čim večje število vzorcev, smo se odločili, da delno krijemo ceno vzorca, ki je 23 eur. (13 eur po vzorcu krije društvo, 10 eur je prispevek člana). Vzorec naj bo v vinski steklenici po 2l.

ODPOVED OBČNEGA ZBORA DV MIRNA

Spoštovane vinogradnice in vinogradniki,

glede na trenutno stanje širjenja okužbe s COVID-19 in predvsem zaradi varovanja vašega zdravja bomo odpovedali načrtovani občni zbor, ki bi moral biti 28.3.2020.
Glede podelitve priznanj in biltenov ter ostalih aktivnosti vas bomo obvestili naknadno .

Pazite nase in ostanite zdravi.

Lep pozdrav,
Iztok Štolfa

OBČNI ZBOR 28.3.2020

Vabimo vas na Občni zbor Društva vinogradnikov Mirna, ki bo v soboto, 28.03.2020 ob 18h, v Gostilni Kolenc na Mirni.

Za Občni zbor je predviden naslednji dnevni red:

 1. Predavanje o škropljenju vinske trte, podjetje BASF
 2. Imenovanje organov občnega zbora
 3. Poročilo predsednika društva, blagajnika in predsednika nadzornega odbora
 4. Razprava o danih poročilih, potrditev poročil
 5. Obravnava in sprejem plana za leto 2020
 6. Razglasitev rezultatov društvenega ocenjevanja vin in podelitev priznanj
 7. Razno ob malici in degustaciji vin

Članarina za leto 2020 znaša 20,00 € za člane in 10 € za članice in jo lahko poravnate na občnem zboru.

Kdor ni poravnav članarine za leto 2019, ga pozivamo, da to stori do občnega zbora.

Neuradni rezultati društvenega ocenjevanja vin 1.3.2020

V nedeljo, 1.3.2020 smo v Oparovi zidanici v  Stari gori imeli društveno ocenjevanje vina. Ocenili smo 125 vzorcev vin.

Ocenjavali sta dve komisiji. Obema predsednikoma in članom ocenjevalnih komisij se najlepše zahvaljujemo. Zelo vzorno je delo opravila tudi spremljevalna komisija.

Vsi, ki se na tabeli ne najdejo, bojo v prihodnih dne obveščeni zakaj rezultati niso objavljeni in kako lahko vino izboljšajo.

Rezultati:

neuradni rezultati ocenjevanja vin 20200301