POBIRANJE VZORCEV ZA OCENJEVANJE NA 51. TEDENU CVIČKA

Kdor želi oddati vzorec za ocenjevanje v okviru 51. Tedna Cvička, lahko to stori v ponedeljek, 03.04.2023. Vzorce bomo pobirali v gostilni Na Obali od 18h do 19h.

Ker bi rado društvo v trenutni situaciji spodbudilu člane, da prispevajo čim večje število vzorcev, smo se odločili, da delno krijemo ceno vzorca, ki je 25 eur. (10 eur po vzorcu krije društvo, 15 eur je prispevek člana). Vzorec naj bo v vinski steklenici po 2l (vsakega vzorca naj bo 2 x 1 liter ). Na steklenici naj bo nalepka s podatki VRSTA VINA, PRIDELOVALEC, TELEFONSKA ŠTEVILKA.