POBIRANJE VZORCEV ZA OCENJEVANJE NA 49. TEDENU CVIČKA

Kdor želi oddati vzorec za ocenjevanje v okviru 49. tedna cvička, lahko to stori do ponedeljka, 3.5.2021. Vzorce oddajte najbližjemu članu UO, dogovorite se prej, kdaj bi vzorec prinesli in kam, ohranjajte razdaljo:

Iztok Štolfa 051/345768   Stane Gracar 031/254708                                        Avgust Gregorčič 041/622908      Dušan Bevc 031/830914                             Tomaž Mandel 040/363601   Jože Žukovec 041/706293                                  Franc Jevnikar 041/613098.

Ker bi rado društvo v trenutni situaciji spodbudilu člane, da prispevajo čim večje število vzorcev, smo se odločili, da delno krijemo ceno vzorca, ki je 23 eur. (13 eur po vzorcu krije društvo, 10 eur je prispevek člana). Vzorec naj bo v vinski steklenici po 2l. Na steklenici naj bo nalepka s podatki VRSTA VINA, PRIDELOVALEC, TELEFONSKA ŠTEVILKA.

Kdor ima možnost, pa naj izpiše še priložen »Evidenčni list« in jo izpolni s podatki. EVIDENCNI LIST_2021 – brez glave_OBRAZEC_1-2