OB TRGATVI 2020! Strokoven članek KGZ

OB TRGATVI 2020!

Trgatev je verjetno najbolj stresen dogodek v letu, saj je potrebno skrbno načrtovanje in prilagajanje vremenskim razmeram. Naša naloga je, da v klet pripeljemo čim bolj kakovostno in zdravo grozdje. Veliko truda in dela smo že opravili v vinogradu, sedaj pa moramo to še nadgraditi v kleti. Zato se moramo na trgatev temeljito pripraviti s pripravo in čiščenjem prostorov, posode, strojev in naprav. Odločilnega pomena je visok nivo higiene. Poskrbeti moramo tudi za organizacijo trgatve (zadostno število ljudi, prevoz grozdja…) in pripravo enoloških sredstev.

Redno moramo spremljati podatke o dozorevanju grozdja, ki ga za vinorodno deželo Posavje opravlja Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, v kombinaciji s spremljanjem dozorevanja grozdja v lastnem vinogradu. Podatki spremljanja dozorevanja grozdja letnika 2020 kažejo, da se trend dozorevanja zaradi sončnega vremena in visokih temperatur nadaljuje. Vrednost sladkorja lepo narašča in se je do sedaj povprečju zvišal za cca. 1 0Oe na dan, vsebnost skupnih kislin se zaradi toplih dni znižuje in pH vrednost pa se počasi zvišuje. V odvisnosti od sorte, lege, stopnje zrelosti se je zdravstveno stanje začelo slabšati, na kar moramo biti  še posebej pozorni.

Letošnji letnik je zaznamovalo poznejše cvetenje vinske trte, zato je pričakovati nekoliko poznejšo trgatev. Zaznati je tudi zelo neenakomerno dozorevanje, kar je v glavnem posledica spomladanske pozebe in daljšega cvetenja iste sorte. V vinogradih, ki jih je prizadelo neurje s točo ali napadla kakšna bolezen, bo večja nevarnost napada gnilobe in ocetnega cika na grozdni jagodah. Pozorni moramo biti tudi na prisotnost insektov (plodova mušica, ose…), ki lahko v kratkem času naredijo ogromno škode. Zaradi vsega naštetega bo letošnja trgatev zelo zahtevna, saj bo potrebna selektivna trgatev – odbira oz. ločevanje grozdja in skrbna priprava mošta za vrenje. Torej bo trgatev potekala v več fazah, kar pomeni, da bomo v posameznem vinogradu trgali večkrat. Ugotavljanje dozorelosti grozdja je letos zaradi neizenačenosti zorenja še bolj pomembno.

V trgatvi moramo poskrbeti za natančno odbiranje poškodovanega in gnilega grozdja,  opraviti hitro predelavo, nižje temperature pri predelavi in vrenju (hlajenje) ter uporabiti žveplo v začetku tehnološkega procesa (razsluzenje, drozganje). Pripraviti in razmnožiti moramo vitalni kvasni nastavek in uporabiti hrano za kvasovke. Poleg vseh že omenjenih ukrepov je v takih primerih pri belem grozdju potrebno ostro razsluzenje (24-48 ur) z dodatkom 1dl 5-6% raztopine žveplaste kisline na 100 l (50 mg SO2/l) mošta in ustreznih čistil (želatina, kremenčevo čistilo, kazein, bentonit). Pri rdečem grozdju pa poleg žvepla (0,4-1,0 dl/100 l drozge)  uporabimo tudi tanina v drozgi (za preprečitev oksidacije in boljšo vezavo barve). V neprimerno žveplanem moštu ostane več nežlahtnih kvasovk, ki lahko povzročajo težave pri fermentaciji. Poskrbeti je treba za hiter in dober začetek alkoholnega vrenja. Naj ne bo odveč opozorilo, da bodimo natančni in dosledni pri svojem delu.

Po dodatku dobro pripravljenega in razmnoženega kvasnega nastavka ter vzpostavitvi alkoholnega vrenja, je potrebna stalna kontrola temperature (hlajenje), sladkorja, organoleptike, povreti do »konca« ter nadaljnja pazljiva nega mošta oziroma vina.

Pri pridelavi vina cviček PTP bodite pridelovalci pozorni na višino sladkornih stopenj posameznih sort ter na vsebnost skupnih kislin. V primeru predelave vina cviček PTP svetujemo trgatev sorte žametovke, ko bo dosegla sladkorno stopnjo 68 0Oe, kraljevina pri 70 0Oe in modra frankinja ter laški rizling pri sladkorni stopnji 80 0Oe. Vino cviček PTP ima lahko največ 10,0 vol. % alkohola (v povprečju največ 74,5 0Oe) in največ 9,0 g/l skupnih kislin.

Ivanka Badovinac                                                                                                                         KGZS – Zavod Novo mesto