POBIRANJE VZORCEV ZA OCENJEVANJE NA 48. TEDENU CVIČKA

Kdor želi oddati vzorec za ocenjevanje v okviru 48. tedna cvička, lahko to stori v nedeljo, 14.6.2020 v gostilni Carmen na Mirni od 08 do 10 ure. Ker bi rado društvo v trenutni situaciji spodbudilu člane, da prispevajo čim večje število vzorcev, smo se odločili, da delno krijemo ceno vzorca, ki je 23 eur. (13 eur po vzorcu krije društvo, 10 eur je prispevek člana). Vzorec naj bo v vinski steklenici po 2l.