POBIRANJE VZORCEV ZA OCENJEVANJE NA 47. TEDENU CVIČKA

POBIRANJE VZORCEV ZA OCENJEVANJE NA 47. TEDENU CVIČKA

Kdor želi oddati vzorec za ocenjevanje, lahko to stori v petek, 5.4.2019 v gostilni Na Obali od 19 do 20 ure. Društvo bo članom delno krilo ceno vzorca, ki je 18 eur. (10 eur po vzorcu krije društvo, 8 eur je prispevek člana). Vzorec naj bo v vinski steklenici po 2l.