Degustacija Klet Špolar

Nedeljsko popoldan, 27.1.2019 smo izrabili za prijetno degustacijo v kleti Špolar na Ravniku. Člani smo prinesli preko 50 vzorcev vina.

Po opravljeni degustaciji smo zaključili, da imamo v društvu glede na težaven letnik dobra vina, nekaj odstopanj in napak smo zaznali pri vzorcih Modre Frankinje.

Obe degustaciji v mesecu januarju sta bili namenjeni pripravam na društveno ocenjevanje vina, ki bo konec februarja. Člani, ki imate trenutno dobro pokomentirane vzorce ne smete zaspati na lovarikah in še naprej negujte vina. Predlagamo konstantno preizkušanje. Pazite predvsem, da bo vino stabilno do ocenjevanja in da kvaliteta ne bo padla. Ostali pa lahko v enem mesecu še vedno donegujete  in odpravite morebitne napake.

Ob tej priložnosti bi se za organizacijo degustacij zahvalil Tomažu Mandelnu.

Degustacija Špolar 27.1.2019

DV Mirna